Juridische informatie

Deze website wordt beheerd door Two Impress BV voor Van Raemdonck BV erkend onder FSMA toelating: 10560 met ondernemingsnummer: 0430.274.083 hierna genoemd Van Raemdonck BV en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – VR Verzekeringen – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VR Verzekeringen geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

VR Verzekeringen kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.
De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan TDC Consulting Services bvba (Webassur.be) of VR Verzekeringen. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van TDC Consulting Services bvba is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De dienst- en productinformatie die VR Verzekeringen verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan VR Verzekeringen hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan VR Verzekeringen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Heb je een vraag of wens je graag advies?

Contacteer ons
Ons kantoor

Hendrik Heymanplein 4
9100 Sint-Niklaas
België
RPR Gent, afdeling Dendermonde

 

 

 

Volg ons

Website & branding door: Two Impress