Uw verzekeringspremie terugbetaald

Weinig gezinnen hebben een uitgebreide rechtsbijstandverzekering die hen bij juridische conflicten helpt. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering in 2019 een nieuwe fiscale stimulans uit.

De staat zorgt ervoor dat u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, tot 40% minder betaalt voor uw verzekering. Dankzij deze fiscale maatregel kunnen nog meer mensen zich wapenen met een solide rechtsbijstandverzekering.

 

Hoe werkt het?

U betaalt jaarlijks voor uw rechtsbijstandverzekering en u kunt gebruik maken van de rechtsbijstand (juridisch advies, belangenverdediging…). Bij een geschil betaalt de verzekeraar de kosten in het kader van de polis.

Van uw premie tot 310 EUR kunt u 40% fiscaal aftrekken. Dankzij deze wet, kan u tot 124 EUR belastingvermindering genietenna de betaling van uw rechtsbijstandspremie.*

*Uw belastingvermindering hangt af van uw persoonlijke situatie. Het fiscaal voordeel geldt voor polissen met de vereiste wettelijke dekkingen. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in de ‘Circulaire 2020/C/63 over de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandverzekering’.

 

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering. Heb ik recht op een belastingsvermindering?

Niet alle rechtsbijstandspolissen geven recht om een belastingsvermindering. Vaak raden wij als makelaar een aparte polis rechtsbijstand aan. Echter geven deze niet automatisch recht op dit voordeel. U dient als klant een effectief apart contract met door de wet bepaalde minimale voorwaarden te onderschrijven.

 

Welk product moet ik hiervoor onderschrijven?

De wet bepaalt uitsluitend de minimale voorwaarden waaraan een rechtsbijstandverzekering moet beantwoorden om in aanmerking te komen voor een fiscaal voordeel.

De producten die wij aanbieden gaan veel verder dan de minimale voorwaarden. Het contract met fiscaal voordeel omvat:

 

•          Burgerlijk verhaal

•          Verkeer en vervoer

•          Strafrechtelijke verdediging

•          Disciplinaire verdediging

•          Burgerlijke verdediging

•          Verzekeringscontracten

•          Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid

•          Medische fout / medisch ongeval

•          Insolventie van derden

•          Strafrechtelijke borgstelling

•          Voorschot op schadevergoeding

•          Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.

•          Na Brand

•          Algemene contracten

•          Bijstand bouwgeschillen

•          Contractuele bouwgeschillen

•          Geschillen mbt echtscheiding en familiale bemiddeling:

•          Eerste bemiddeling in familiezaken

•          Echtscheiding (miv einde van wettelijk samenwonen)

•          Fiscaal recht

•          Erf-, schenkings- en testamentenrecht

•          Huurrechtsbijstand

•          Arbeidsrecht

•          Administratief recht

•          Zakenrechtelijke overeenkomsten: vruchtgebruik, hypotheken, erfdienstbaarheden

 

Hierdoor geniet u als klant van een nóg ruimere dekking én een fiscaal voordeel!

Neem contact op met ons voor meer info.

 

 

Bron: www.das.be

Heb je een vraag of wens je graag advies?

Contacteer ons
Ons kantoor

Hendrik Heymanplein 4
9100 Sint-Niklaas
België
RPR Gent, afdeling Dendermonde

 

 

 

Volg ons

Website & branding door: Two Impress